s p e e l s e j a r e n v a n e e n k n u t s e l a a r

Via tafels als beeld tot beeld als tafel en verder....

Oftewel het niet kunnen bedwingen van de drang tot het 'maken' van 'nuttige en onnuttige dingen voor de mens'. 

Spelen is werken, werken is spel. Spelend werken geeft plezier. Zo simpel kan het zijn maar is het meestal niet.Topsporters

komen een eind in de goede richting. Eigenlijk iedereen die werkt vanuit een hobby heeft daar plezier in. De één is kunstenaar

de ander knutselaar en een derde allebei, wat maakt het uit.